Φορτώνιιιιει

Τσάκω κι ένα τσάι

Τσάκω κι ένα τσάι

Panos PanicPanos Panic15/06/20161min

brexit

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)