Φορτώνιιιιει

Ζωή και κότα

Ζωή και κότα

Panos PanicPanos Panic29/11/20161min

Magazine


tsipras47866

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.