Τύφλα να χει ο Μπαρμπαρούσης

Τύφλα να χει ο Μπαρμπαρούσης

Στην Ελλάδα έχουμε δει κατά καιρούς υποψήφιους βουλευτές και δημοτικούς συμβούλους που προκαλούν τουλάχιστον χαμόγελα. Οι υποψήφιοι όμως στις τοπικές εκλογές της Βουλγαρίας κάνουν ακόμα και την προεκλογική αφίσα του Μπαρμπαρούση να μοιάζει σοβαρή.

local-elections-candidates-bulgaria-1
local-elections-candidates-bulgaria-2
local-elections-candidates-bulgaria-3
local-elections-candidates-bulgaria-4
local-elections-candidates-bulgaria-5
local-elections-candidates-bulgaria-6
local-elections-candidates-bulgaria-7
local-elections-candidates-bulgaria-8
local-elections-candidates-bulgaria-9
local-elections-candidates-bulgaria-10
local-elections-candidates-bulgaria-11
local-elections-candidates-bulgaria-12
local-elections-candidates-bulgaria-13
local-elections-candidates-bulgaria-14
local-elections-candidates-bulgaria-15
local-elections-candidates-bulgaria-16
local-elections-candidates-bulgaria-17
local-elections-candidates-bulgaria-18
local-elections-candidates-bulgaria-22
local-elections-candidates-bulgaria-24
local-elections-candidates-bulgaria-26
local-elections-candidates-bulgaria-30
Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου