Τώρα που ετοιμάζονται να καταργήσουν και τα πλαστικά καλαμάκια…

Τώρα που ετοιμάζονται να καταργήσουν και τα πλαστικά καλαμάκια…

Panos PanicPanos Panic24/04/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)