Φορτώνιιιιει

Φιλοσοφίες…

Φιλοσοφίες…

Panos PanicPanos Panic08/09/20171min

Magazine

...

Συντονίσου με με όλες τις GoTιές στο GOTI NA ‘NAI

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)