Φορτώνιιιιει

Φωτάρα;

Φωτάρα;


fotaras

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου