Φορτώνιιιιει

Χέρι χέρι, στο δρόμο που χάραξε ο Καρατζαφέρης

Χέρι χέρι, στο δρόμο που χάραξε ο Καρατζαφέρης


Ο Κυριάκος του διαδικτύου γίνεται άσμα από την εποχή του… γραμμόφωνου.

Τελικά ή το φαν κλαμπ του Κυριάκου είναι πολύ πίσω ή ο Καρατζαφέρης ήταν πολύ μπροστά…

 

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου