Φορτώνιιιιει

Χειρότερο κι από ευχή του Μητσοτάκη

Χειρότερο κι από ευχή του Μητσοτάκη

Panos PanicPanos Panic27/04/20161min

Magazine


meli

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.