Φορτώνιιιιει

Χικ…

Χικ…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου