Ψαγμένο

Ψαγμένο

12250055_174481136232338_1092684964753940033_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου