Όλες οι μάνες ίδιες είναι…

Όλες οι μάνες ίδιες είναι…

Panos PanicPanos Panic23/01/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)