Όταν έχει περίοδο…

Όταν έχει περίοδο…

Panos PanicPanos Panic23/08/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)