Όταν η Βουγκιουκλάκη έριχνε την τελευταία μπαταριά του Αγώνα

Όταν η Βουγκιουκλάκη έριχνε την τελευταία μπαταριά του Αγώνα

Βυζάκια έξω για χάρη της λευτεριάς!

Είμαστε στον ελεύθερο θεσσαλικό κάμπο κατά το 1910, όταν οι κολίγοι στενάζουν τόσο από τους αρβανίτες επιδρομείς και τους τσιφλικάδες της περιοχής, όσο και τους Τούρκους που στήνουν συνεχώς ενέδρες θανάτου.

Παρακεντέδες και κουλουκτσήδες υποφέρουν τα πάνδεινα και μέσα στις ταραχές του αγροτικού ζητήματος του 1910 ξεπηδά ποπολάρος ποιος άλλος, η εθνική μας σταρ!

Μιλάμε για το δραματικό/αισθηματικό έπος «Η κόρη του ήλιου» (1971), στο οποίο η απόλυτη ελληνίδα σταρ προτάσσει τα στήθη της για τον αγώνα τόσο κατά των μεγαλοτσιφλικάδων όσο και της Τουρκιάς που καραδοκεί.

Enjoy!

Και μην ξεχνάς…

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω


Leave a Reply

Your email address will not be published.