Φορτώνιιιιει

Όταν θεός και άγιος συγκαλύπτουν φόνο