Όταν θεός και άγιος συγκαλύπτουν φόνο

Όταν θεός και άγιος συγκαλύπτουν φόνο

porf

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου