Όταν το λιοντάρι το μαστιγώνει το δελφίνι

Όταν το λιοντάρι το μαστιγώνει το δελφίνι

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου