Φορτώνιιιιει

Ότι βγάλεις, καλό είναι…

Ότι βγάλεις, καλό είναι…

Panos PanicPanos Panic14/06/20161min

Magazine


kace20

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.