Φορτώνιιιιει

7.500 σελίδες φόροι είναι αυτοί…

7.500 σελίδες φόροι είναι αυτοί…

Panos PanicPanos Panic20/05/20161min

Untitled-1

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)