Φορτώνιιιιει

Brexit vs Bremain

Brexit vs Bremain

Panos PanicPanos Panic02/07/20161min

Magazine


brexit-bremain

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.