Φορτώνιιιιει

Deal with it

Deal with it

Panos PanicPanos Panic27/06/20161min

Magazine


GOT610_110415_HS__DSC97661-630x947

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.