Φορτώνιιιιει

Χαμένοι στην μετάφραση

Χαμένοι στην μετάφραση

Panos PanicPanos Panic07/12/20161min
Panos PanicPanos Panic07/12/20161min

Magazine


Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.