Φορτώνιιιιει

Hodor, η ελληνική version

Hodor, η ελληνική version

Panos PanicPanos Panic25/05/20161min

Magazine


84

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.