Φορτώνιιιιει

It’s a date…

It’s a date…

Panos PanicPanos Panic17/03/20161min

Magazine


tsipras_jolie4

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)