ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Archives - Libertin

LiberteamLiberteam24/03/2016
picture_of_the_people_belgium_02.jpg

Οι κάτοικοι των Βρυξελλών, παρά το απίστευτο πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα, προσπαθούν να μείνουν θετικοί. Και αφήνουν τα μηνύματα τους στους δρόμους γραμμένα σε διάφορες γλώσσες για να δείξουν την υποστήριξη τους στις διαφορετικές κουλτούρες του κόσμου!

picture_of_the_people_belgium_01 picture_of_the_people_belgium_02 picture_of_the_people_belgium_03 picture_of_the_people_belgium_04 picture_of_the_people_belgium_05