ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Archives - Libertin

LiberteamLiberteam27/03/2014
aaa.jpg

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Κι ενώ η γραμματέας υπέβαλε την παραίτηση της με τρόπο που θα τραβούσε την προσοχή όλων και εκθέτοντας το “κακό” αφεντικό της, εκείνος την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Ή μάλλον με πιο ισχυρό νόμισμα!

There-are-two-sides-to-every-story-Jenny-vs.-Spencer-Imgur