Φορτώνιιιιει

ΦΑΛΗΡΟ

4331050-1280x720.jpg
1min

Ελλάδα 1017 μ.Χ. (γιατί ως γνωστόν είμαστε χίλια χρόνια πίσω). Ο μεσαίωνας καλά κρατεί. Και οι ψευδοπροφήτες ζουν και βασιλεύουν. Ναι, οι ίδιοι που κοροϊδεύουν την Ελένη Λουκά, τρέχουν πίσω από τον αυτοαποκαλούενο πατέρα Κλεομένη έχοντας μια Ελεύθερη Ώρα στα χέρια τους.