Φορτώνιιιιει

CANDYMAN

Panos PanicPanos Panic11/12/2015
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_73.jpg

Αρκεί βέβαια να έχεις και γερό παραδάκι να διαθέσεις. Γιατί ο Candyman έκανε μεν το επικότερο πάρτι που έχουμε δει αλλά είχε και μπάτζετ 377.000 δολάρια.

Για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί Candyman, να πούμε οτι το πραγματικό του όνομα είναι  Travers Beynon και είναι μεγιστάνας καπνού από την Αυστραλία. Και ίσως ο πλέον άξιος διάδοχος του θρύλου Χιου Χέφνερ!

 

this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_01
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_02
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_03
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_04
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_05
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_06
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_07
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_08
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_09
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_10
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_11
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_12
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_13
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_14
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_15
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_16
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_17
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_18
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_19
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_20
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_21
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_22
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_23
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_24
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_25
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_26
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_27
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_28
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_29
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_30
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_31
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_32
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_33
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_34
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_35
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_36
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_37
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_38
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_39
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_40
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_41
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_42
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_43
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_44
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_45
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_46
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_47
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_48
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_49
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_50
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_51
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_52
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_53
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_54
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_55
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_56
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_57
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_58
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_59
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_60
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_61
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_62
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_63
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_64
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_65
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_66
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_67
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_68
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_69
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_70
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_71
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_72
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_73
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_74
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_75
this_is_the_craziest_and_most_extravagant_party_anyone_has_ever_hosted_640_76