Φορτώνιιιιει

KATE UPTON

LiberteamLiberteam23/10/2015
kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-photos.png

Τι ήταν να κάνει το βαθύ κάθισμα η Καιτούλα; Τι ήταν να γουρλώσει λιγάκι τα μάτια ο personal trainer;

Το ιντερνετικό πάρτι άρχισε…

kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_002 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_002 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_003 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_003 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_004 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_004 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_005 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_006 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_007 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_008 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_009 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_010 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_011 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_012 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_013 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_014 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_015 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-ph_016 kate-upton-doing-squats-turns-into-a-photoshop-war-19-photos