Φορτώνιιιιει

OTI NAi NAI

world-map-in-flags-1024x640.jpg

Μετά τους μαθητές που νομίζουν ότι την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τον Γερμανό (!!!) κατακτητή, έρχονται και οι νέοι που δεν ξέρουν που βρίσκεται η Αγγλία στον χάρτη. Που να τους ζητούσε κανείς να δείξουν την Γουαδελούπη…

https://youtu.be/QkkxHeSczGc