Φορτώνιιιιει

PONZI

kontop.jpg

Αν ήταν αληθινό θα ήταν το καλύτερο προεκλογικό σποτ!