Φορτώνιιιιει

Veganism και trolling

Veganism και trolling

Panos PanicPanos Panic19/05/20161min

Magazine


vegan

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.