Οι άγιες τζιπάρες του Αγίου Όρους

Tyfeas
Οι πνευματικές απογειώσεις των τοπικών αξιωματούχων μονάχων απαιτούν κατά πως φαίνεται κορυφαία υλικά αγαθά. Το ακριβώς αντίθετο βέβαια συνάντησα στους κουρελήδες ασκητές που διαβιούν σε μικρές σπηλιές αετοφωλιές στα...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More