γκραφιτι

Η τέχνη του δρόμου σαν καλλιτεχνική παρέμβαση

Johnny da Fiasco
Το graffiti είναι ένα από τα τέσσερα στοιχεία της hip hop κουλτούρας (graffiti, dance, DJing, MCing), μιας κουλτούρας αντισυμβατικής με τον σύγχρονο κόσμο, την εξάρτηση του ανθρώπου...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More