ΠΑΡΩΔΙΑ

Να τι κάνεις αν δεν είσαι έλληνας φαντάρος και έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου

Liberteam
Τους στρατούς γενικά δεν τους αγαπάμε, εδώ όμως πρέπει να βαρέσεις προσοχή στη δημιουργικότητα που ελλοχεύει στη λούφα και την παραλλαγή. Ο παγκόσμιος πυρετός με το νέο...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More