Φορτώνιιιιει

Έτσι κόβεται το κάπνισμα

Έτσι κόβεται το κάπνισμα


douleia

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου