Φορτώνιιιιει

Από το ένα στραπάτσο το άλλο

Από το ένα στραπάτσο το άλλο

Panos PanicPanos Panic15/03/20161min

strama

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.