Φορτώνιιιιει

Βρήκε το ευαίσθητο σημείο τους

Βρήκε το ευαίσθητο σημείο τους

Magazine

Κι αυτό είναι μείον τους, κι αυτό είναι μείον τους

Σας νιώθουμε αδέρφια, σας νιώθουμε…

gostosa_batendo_punheta_gif

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου