Φορτώνιιιιει

Η συνήθεια που έγινε λατρεία

Η συνήθεια που έγινε λατρεία

Panos PanicPanos Panic27/06/20161min

Magazine


bre

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)