Φορτώνιιιιει

Μωυσή, εσύ σούπερσταρ

Μωυσή, εσύ σούπερσταρ

Panos PanicPanos Panic31/10/20161min
Γκεστ σταρ η Παλαιά Διαθήκη

Απλά έπος!

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)