Να μπει μια τάξη, επιτέλους

Να μπει μια τάξη, επιτέλους

Panos PanicPanos Panic05/10/2016

mat

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)