Να προσέχουμε τι λέμε…

Να προσέχουμε τι λέμε…

Panos PanicPanos Panic30/05/2017
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)