Φορτώνιιιιει

Παραιτηθείτε vs Παραταθείτε

Παραιτηθείτε vs Παραταθείτε

Panos PanicPanos Panic15/06/20161min

par

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)