Φορτώνιιιιει

ΠΑΣΟΚΟΣ VADER

ΠΑΣΟΚΟΣ VADER

Panos PanicPanos Panic06/06/20161min

darth

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)