Που να το φανταζόμασταν…

Που να το φανταζόμασταν…

Panos PanicPanos Panic26/05/2016

519093-the_things_i_do_for_love_super

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)