Φορτώνιιιιει

Πόσα ταγάρια υπάρχουν που δεν ξέρουν πού βρίσκεται η Αγγλία;

Πόσα ταγάρια υπάρχουν που δεν ξέρουν πού βρίσκεται η Αγγλία;

Σαν την 28η Οκτωβρίου ένα πράμα

Μετά τους μαθητές που νομίζουν ότι την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τον γερμανό(!) κατακτητή, έρχονται και οι νέοι που δεν ξέρουν πού πέφτει η Αγγλία στον χάρτη.

Πού να τους ζητούσε κανείς να δείξουν τη Γουαδελούπη…

https://youtu.be/QkkxHeSczGc

 

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου