Φορτώνιιιιει

Τα πρώτα λόγια του αναστημένου Jon Snow

Τα πρώτα λόγια του αναστημένου Jon Snow

Panos PanicPanos Panic05/05/20161min

Magazine


Tötet_den_Jungen

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)