Φορτώνιιιιει

Χαμηλά, πιο χαμηλά

Χαμηλά, πιο χαμηλά

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου