Χριστουγεννιάτικες προσδοκίες και η ζοφερή πραγματικότητα

Χριστουγεννιάτικες προσδοκίες και η ζοφερή πραγματικότητα

LiberteamLiberteam17/12/2016
Η τραγική διαφορά του θέλω και του μπορώ

Αλλιώς τα θέλουμε, αλλιώς τα φανταζόμαστε. Έλα όμως που αλλιώς μας κάθονται…

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων