Φορτώνιιιιει

Όου φουκ…

Όου φουκ…

Panos PanicPanos Panic11/10/20161min

cuemvc4wyaazqht-jpg-large

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.