Φορτώνιιιιει

Χρονοτάξιδο στην πρώτη μέρα λειτουργίας της Disneyland

Χρονοτάξιδο στην πρώτη μέρα λειτουργίας της Disneyland

LiberteamLiberteam26/11/20166min

Magazine

Όταν ο Γουόλτ άλλαζε τη μοίρα της ψυχαγωγίας

Πάμε ένα μικρό ταξίδι πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1955. Την χρονιά που η πρώτη Disneyland άνοιξε τις πύλες της για να υποδεχτεί το κοινό και να αλλάξει για πάντα τα θεματικά πάρκα!

disneylands_opening_day_01 disneylands_opening_day_02 disneylands_opening_day_03 disneylands_opening_day_04 disneylands_opening_day_05 disneylands_opening_day_06 disneylands_opening_day_07 disneylands_opening_day_08 disneylands_opening_day_09 disneylands_opening_day_10 disneylands_opening_day_11 disneylands_opening_day_12 disneylands_opening_day_13 disneylands_opening_day_14 disneylands_opening_day_15 disneylands_opening_day_16 disneylands_opening_day_17 disneylands_opening_day_18 disneylands_opening_day_19 disneylands_opening_day_20 disneylands_opening_day_21 disneylands_opening_day_22 disneylands_opening_day_23 disneylands_opening_day_24

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων


Leave a Reply

Your email address will not be published.