Φορτώνιιιιει

Screen-Shot-2016-01-12-at-1.28.23-PM-670×294

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.